Nacházíte se zde  > Domů  > O nás

O nás

Při dodávkách elektromateriálu a technologií spolupracujeme většinou přímo s výrobci, a proto jsme schopni rychle a spolehlivě zabezpečit dodávky dle výběru zákazníka ve velmi výhodných cenových relacích a termínech. V uvedených oborech silnoproudu a slaboproudu jsme schopni zpracovat úvodní studii a návrhy, projektovou dokumentaci, montáž, záruční i pozáruční servis.

Pro zajištění vysoké úrovně práce s nejmodernější technologií a získání přehledu o nových trendech věnuje společnost nemalé prostředky na vzdělávání a další odborný růst svých pracovníků.

Rozhodnete-li se využít našich služeb ujišťujeme Vás, že vyvineme maximální úsilí k Vaší spokojenosti.

Prohlášení vedení společnosti

Hlavním úkolem společnosti MINET ELEKTRO spol. s r.o.je poskytovat služby ve vysoké kvalitě a lhůtách dle požadavků zákazníků s ohledem na veškeré vlivy na životní prostředí.

Aby si společnost udržela nadále své produkty na požadované úrovni a ještě více upevnila důvěru svých současných i budoucích zákazníků, jakož i vzhledem k rostoucím požadavkům zákazníků a s ohledem na požadavky norem ISO 9001:2016 bylo vedením společnosti rozhodnuto zavést systém managementu a následně podrobit zavedený systém certifikaci.

Uspokojení potřeb zákazníků je životně důležitým úkolem celé společnosti. Základní principy činnosti a firemní cíle jsou formulovány v politice jakosti a EMS vyhlášené majitelem společnosti. Pro úspěšné plnění vyhlášených cílů a politiky jakosti a EMS musí vedení společnosti vytvářet příznivé podmínky ve všech oblastech činnosti.

Vedení společnosti musí být ostatním pracovníkům příkladem při realizaci všech činností.