Nacházíte se zde  > Domů  > O nás

O nás

Při dodávkách elektromateriálu a technologií spolupracujeme většinou přímo s výrobci, a proto jsme schopni rychle a spolehlivě zabezpečit dodávky dle výběru zákazníka ve velmi výhodných cenových relacích a termínech. V uvedených oborech silnoproudu a slaboproudu jsme schopni zpracovat úvodní studii a návrhy, projektovou dokumentaci, montáž, záruční i pozáruční servis.

Pro zajištění vysoké úrovně práce s nejmodernější technologií a získání přehledu o nových trendech věnuje společnost nemalé prostředky na vzdělávání a další odborný růst svých pracovníků.

Rozhodnete-li se využít našich služeb ujišťujeme Vás, že vyvineme maximální úsilí k Vaší spokojenosti.

Prohlášení vedení společnosti

Hlavním úkolem společnosti MINET ELEKTRO spol. s r.o. je poskytovat služby ve vysoké kvalitě a lhůtách dle požadavků zákazníků s ohledem na veškeré vlivy na životní prostředí.

 Aby si společnost udržela nadále své produkty na požadované úrovni a ještě více upevnila důvěru svých současných i budoucích zákazníků, jakož i vzhledem k rostoucím požadavkům zákazníků a s ohledem na požadavky norem ISO 9001 a ISO 14001 bylo vedením společnosti rozhodnuto zavést a udržovat systém managementu dle této normy.

 Uspokojení potřeb zákazníků je životně důležitým úkolem celé společnosti. Vedení společnosti musí být ostatním pracovníkům příkladem při realizaci všech činností.

 Jsme si vědomi, že stabilní kvality a spolehlivosti můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou systému managementu, která se týká veškerých aktivit naší společnosti při optimální produktivitě a rentabilitě práce se zachováním pružné reakce na požadavky zákazníků a spolehlivosti při jejich naplňování.

 Úkolem každého pracovníka je vykonávat svou práci v bezvadné kvalitě a bez neshod s ohledem na ochranu životního prostředí.

Již od počátku založení naší společnosti jsme angažováni v problematice kvality a ochrany životního prostředí a i nadále chceme v tomto trendu pokračovat a vytvářet veškeré předpoklady pro zavedený systém managementu podle normy ISO 9001 a ISO 14001 a v následujících letech tuto vysokou úroveň úspěšně obhajovat a neustále zlepšovat.

 To nás zavazuje nejen k trvalému prosazování vysoké úrovně kvality našich procesů a služeb, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržování právních předpisů a zajištění pracovníkům nejen perspektivní ale i zajímavou práci.